Rok 2010

Zarządzenie Nr R-55/2010

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach podyplomowych.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2010"

Zarządzenie Nr R-54/2010

Zarządzenie Nr R-54/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2010"

Zarządzenie Nr R-53/2010

Zarządzenie Nr R-53/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług i innych opłat w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2010"

Zarządzenie Nr R-52/2010

Zarządzenie Nr R-52/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2010"

Zarządzenie Nr R-51/2010

Zarządzenie Nr R-51/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2010"

Zarządzenie Nr R-50/2010

Zarządzenie Nr R-50/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2010"

Zarządzenie Nr R-49/2010

Zarządzenie Nr R-49/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2010"

Zarządzenie Nr R-48/2010

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2010"

Zarządzenie Nr R-47/2010

Zarządzenie Nr R-47/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej  z dnia 15 października 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-43/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian prowadzenia kierunku studiów "fizyka techniczna".


Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2010"

Zarządzenie Nr R-46/2010

Zarządzenie Nr R-46/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2010"