Rok 2007

Zarządzenie Nr R-54/2007

Zarządzenie Nr R-54/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 października 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-24/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2007"

Zarządzenie Nr R-53/2007

Zarządzenie Nr R-53/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 października 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-21/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2007"

Zarządzenie Nr R-52/2007

Zarządzenie Nr R-52/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 października 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-30/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2007"

Zarządzenie Nr R-51/2007

Zarządzenie Nr R-51/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2007"

Zarządzenie Nr R-50/2007

Zarządzenie Nr R-50/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Politechniki Lubelskiej ds. organizacji Wydziału Podstaw Techniki. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2007"

Zarządzenie Nr R-49/2007

Zarządzenie Nr R-49/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2007"

Zarządzenie Nr R-48/2007

Zarządzenie Nr R-48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2007"

Zarządzenie Nr R-47/2007

Zarządzenie Nr R-47/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2007"

Zarządzenie Nr R-46/2007

Zarządzenie Nr R-46/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2007"

Zarządzenie Nr R-45/2007

Zarządzenie Nr R-45/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2007"