Porozumienia o współpracy


Jedną z ważniejszych sfer działalności Politechniki Lubelskiej jest jej współpraca z podmiotami otoczenia.
Władze Uczelni doceniają i wspierają współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi, jak i jednostkami gospodarczymi.