O projekcie

Informujemy, że Politechnika Lubelska realizuje projekt "Kompetentny Menedżer"

Ogólne informacje o projekcie

 • Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i nauki
 • Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 30.06.2018
 • Projektodawca: Politechnika Lubelska
 • Partner: Syntea Spółka Akcyjna

Działania projektu

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • szkolenia zawodowe:
 • Zarządzanie (ERP) finansami w programie Microsoft Dynamics, Zarządzanie (ERP) produkcją w programie Microsoft Dynamics;
 • szkolenia VCC: Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w tym startupów, VCC Negocjacje z elementami NLP, VCC Techniki sprzedaży, VCC Systemy prezentacji informacji w biznesie, VCC Outsourcing i Offshoring w procesach biznesowych.;
 • zajęcia (w tym warsztaty) kształtujące kompetencje komunikacyjne (praca w grupie, autoprezentacja);
 • warsztaty w formie projektowej, kształtujące kompetencje informatyczne (w tym wyszukiwania informacji), analityczne, rozwiązywanie problemów;
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Grupy docelowe:

140 studentów Wydziału Zarządzania na kierunkach: zarządzanie (70 osób), zarządzanie i inżynieria  produkcji (50 osób), finanse i rachunkowość (20 osób).