Biuro Rzecznika Patentowego

 Miejsce urzędowania:
 ul. Nadbystrzycka 36                    
 pok. 10 (parter)
 20-618 Lublin
 tel. 81 538 41 31 fax. 81 538 41 70
 Miejsce urzędowania:
 ul. Nadbystrzycka 36 
 pok. 601b (szóste piętro)
 20-618 Lublin
 tel. 81 538 46 29
 
 Przyjmuje:
 od poniedziałku do piątku
 od 700 do 1500

Przyjmuje:
wtorek, środa
od 700 do 1500

czwartek
od 700 do 1100

 Rzecznik patentowy
 mgr inż. Maciej Nowicki,

tel. 81-538 41 31

e-mail: m.nowicki@pollub.pl

Rzecznik patentowy
mgr inż. Tomasz Milczek

tel. 81 538 46 29

e-mail: t.milczek@pollub.pl 

Starszy referent,
mgr inż. Ewelina Kozłowska

tel. 81-538 41 30

e.kozlowska@pollub.pl 

 Starszy referent,
 aplikant rzecznikowski
 mgr Paulina Pater

tel. 81 538 46 29

p.pater@pollub.pl

Statystyki i wykazy 

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej. Biuro Rzecznika  Patentowego zajmuje się prawną ochroną projektów wynalazczych dokonanych w Politechnice Lubelskiej, udzielaniem porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom i studentom Politechniki Lubelskiej oraz prowadzi informację patentową.  

Rzecznik patentowy jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi (w sprawach własności przemysłowej). Przygotowuje i sporządza dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja wykonana jest w oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz poszukiwania w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowana zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Formy ochrony przedmiotów własności przemysłowej: patent na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i na znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne oraz z rejestracji topografii układów scalonych.