Prof. Andrzej Flaga

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 1/2015/I z dnia 26 lutego 2015 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Fladze za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz za współpracę z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i wkład w jego rozwój.

Uroczystość miała miejsce dnia 26 czerwca 2015 r. w Auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę prof. dr. hab. inż. Andrzeja Flagi przedstawił dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL.

 Zdjęcia z uroczystości