Prof. Anna Sobotka

Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 2/2015/I z dnia 26 lutego 2015 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Annie Sobotce za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej oraz za zaangażowaniem w rozwój kadry Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 26 czerwca 2015 r. w Auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę prof. dr hab. inż. Anny Sobotki przedstawiła dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL.

 Zdjęcia z uroczystości