Prof. Jakub Kazimierz Siemek

Prof. zw. dr hab. inż. Jakub Kazimierz Siemek

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 37/2010/IX z dnia 30 grudnia 2010 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr hab. inż. Jakubowi Kazimierzowi Siemkowi, który przyczynił się do rozwoju badań dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz inżynierii gospodarki zasobami naturalnymi, a poprzez konsultacje wniosków o prawa doktoryzowania i prawa habilitowania wpłynął na rozwój kadry naukowej Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 12 maja 2011 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Prof. zw. dr hab. inż. Jakub Kazimierz Siemek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 2007 roku jest przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych i członkiem Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Prof. Jakub Siemek opublikował 450 prac naukowych oraz uzyskał 5 patentów, a także wypromował 15 doktorów.
Zainteresowania naukowe prof. Siemka koncentrują się wokół problematyki dotyczącej zaopatrzenia w energię, w szczególności: inżynierii złóż węglowodorów, hydrodynamiki i gazodynamiki ośrodków porowatych i szczelinowatych, magazynowania zanieczyszczeń płynnych w złożach i warstwach geologicznych, polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem strategii gospodarki gazem ziemnym.
Działalność prof. Jakuba Siemka spotkała się wielokrotnie z dużym uznaniem środowiska naukowego, czego wyrazem jest wybranie Profesora na członka: Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk (wiceprezes oddziału krakowskiego PAN), Akademii Inżynierskiej w Polsce, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.
Za swoja działalność prof. Jakub Siemek został odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Profesor jest osobą zasłużoną dla rozwoju i promocji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wspiera rozwój kadry naukowej, wnosząc istotny wkład w skuteczną popularyzację osiągnięć Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.