Prof. Kazimierz Szabelski

Prof. dr inż. Kazimierz Szabelski

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 41/2012/VII z dnia 27 września 2012 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. inż. Kazimierzowi Szabelskiemu za twórczą obecność w życiu Politechniki Lubelskiej oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-technicznej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Uroczystość miała miejsce dnia 4 października 2012 r. w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Prof. Kazimierz Szabelski był współtwórcą Politechniki Lubelskiej i jej Rektorem w latach 1996-2002. Długoletni prorektor Uczelni i I zastępca Rektora. Przepracował w Politechnice 45 lat, a łącznie z pracą w FSC Lublin - 52 lata. Zorganizował Katedrę Mechaniki Stosowanej, jest twórcą lubelskiej mechaniki. Utworzył specjalność dydaktyczną „Budowa śmigłowców".

Z Jego inicjatywy powstał chór akademicki. Jest prekursorem kształcenia w uczelni w zakresie architektury oraz humanizacji studiów technicznych. Jako prorektor wdrożył studia magisterskie na wszystkich wydziałach Uczelni.

Autor bądź współautor licznych prac naukowych, technicznych, dydaktycznych. Działalność naukowa Profesora dotyczy teorii drgań nieliniowych, wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji, mechaniki światłowodów oraz dynamiki śmigłowców, samochodów i silników. Jest promotorem 5 doktorów. Jako Rektor Politechniki pozostawił po sobie cztery zrealizowanie inwestycje. Powstały one przy braku dotacji ze środków Unii Europejskiej. Należą do nich: gmach Wydziału Inżynierii Środowiska, łącznik pomiędzy budynkami Wydziałów: Zarządzania i Inżynierii Środowiska, „pałacyk” stanowiący rektorat Uczelni oraz tzw. Spichlerz.

Dzięki staraniom Rektora K. Szabelskiego Wydziały Mechaniczny oraz Elektrotechniki i Informatyki uzyskały prawa habilitacji, zaś Wydział Mechaniczny – prawa nadawania stopnia doktora w dyscyplinie mechanika.

Prof. Kazimierz Szabelski wprowadził reformę polegającą na decentralizacji finansowej Uczelni.

Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był członkiem Kolegium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącym Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Członek European Akademy of Science, Arts and Letters w Paryżu, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce. Współzałożyciel i przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz organizator i przewodniczący Komisji Nauk Nieliniowych PAN w Lublinie.

Wyróżniony licznymi nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Przemysłu Maszynowego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Otrzymał honorowe wyróżnienie „Resolutio pro laude akademica” Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz medal „Za zasługi dla Politechniki Lubelskiej”.