Prof. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 3/2015/I z dnia 26 lutego 2015 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron za szczególne, wybitne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w rozwój naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 19 czerwca 2015 r. w Auli Wydziału Zarządzania i Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron przedstawiła prof. dr hab. Ewa Bojar.

 Zdjęcia z uroczystości