Prof. Tadeusz Kuczyński

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 45/2017/IX z dnia 18 grudnia 2017 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu za wkład w rozwój i utrzymanie dyscypliny inżynieria środowiska oraz zasługi dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 15 maja 2018 r. w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskie z okazji Święta Uczelni.

Sylwetkę profesora Tadeusza Kuczyńskiego przedstawił prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.

 Zdjęcia z uroczystości