Prof. Tomasz Winnicki

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 38/2010/IX z dnia 30 grudnia 2010 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu, który poprzez wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywną współpracę naukowo-badawczą z Wydziałem Inżynierii Środowiska przyczynił się do rozwoju jego kadry naukowej.

Uroczystość miała miejsce dnia 12 maja 2011 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej.
Opublikował ponad 200 publikacji naukowych, 4 książki i uzyskał 18 patentów.
Wypromował 18 doktorów, z których wielu uzyskało tytuł profesora.
Badania naukowe prof. Winnickiego koncentrują się na zastosowaniu metod separacji w inżynierii środowiska. Rozpoczął pionierskie badania w świecie nad zastosowaniem reaktywnych polimerów w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
Profesor pełni liczne funkcje w organizacjach naukowych, m.in.: Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.
Za swoją działalność prof. Tomasz Winnicki został odznaczony, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużony dla Ochrony Środowiska.
Profesor Winnicki patronował rozwojowi Wydziału Inżynierii Środowiska, poczynając od Zakładu Chemii Środowiska, poprzez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, a na Wydziale kończąc. Szereg pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej uzyskało stopnie naukowe pod bezpośrednim kierownictwem naukowym prof. Tomasza Winnickiego.