Prof. Yibin Ying

Profesor Yibin Ying

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 9/2018/II z dnia 15 marca 2018 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej profesorowi Yibin Ying za wkład w rozwój współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz Zhejiang Agriculture & Forestry University w Chinach w zakresie inżynierii środowiska: badania i edukacja.

Uroczystość miała miejsce dnia 14 maja 2018 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę profesora Yibin Ying przedstawił prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.

 Zdjęcia z uroczystości