Prof. Yong-Guan Zhu

Profesor Yong-Guan Zhu

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 10/2018/II z dnia 15 marca 2018 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej profesorowi Yong-Guan Zhu za wkład w rozwój współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Ekologii w Xiamen w Chinach w zakresie inżynierii środowiska.

Uroczystość miała miejsce dnia 14 maja 2018 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę profesora Yong-Guan Zhu przedstawił prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.

 Zdjęcia z uroczystości