Rok akademicki 2013/2014

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 17
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 7
Instytuty 7
Katedry 36
Liczba budynków 23
Powierzchnia użytkowa budynków 77 934 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
10 640
 • 7 787
 • 2 853
Studia doktoranckie 132
Studia podyplomowe 283
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
213
 • 210
 • 3
Studenci wyjeżdżający za granicę
 • na studia
 • na praktyki
201
 • 68
 • 133
Studenci przyjeżdżający z zagranicy
 • na studia
 • na praktyki
331
 • 314
 • 17
Nauczyciele akademiccy
 • prof.
 • dr
 • dr hab.
 • pozostali
531
 • 98
 • 83
 • 12
 • 338
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 527
Liczba uzyskanych stopni naukowych
 • dr hab.
 • dr
21
 • 14
 • 7
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1 240
Zasoby drukowane w Bibliotece PL
 • książki
 • czasopisma drukowane
 • zbiory specjalne
197 441
 • 140 774
 • 12 458
 • 44 209
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • bazy danych
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
156 017
 • 5 849
 • 1 665
 • 33
 • 55 250
 • 43 083
 • 50 137
Realizowane projekty badawcze 50
Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych 15
Projekty międzynarodowe
 • 7 Program Ramowy UE
 • NCBiR
 • Inne Europejskie Programy Badawcze
 • LLP Erasmus
 • Erasmus Mundus
 • Leonardo da Vinci
 • Norweski Mechanizm Finansowy
 • Uniwersytet Bałtycki
 • Tempus
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
32
 • 6
 • 11
 • 1
 • 1
 • 3
 • 4
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
Umowy o współpracy międzynarodowej 124
Wyjazdy zagraniczne pracowników 376
Przyjazdy naukowe cudzoziemców 185