Rok akademicki 2014/2015

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 18
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 7
Instytuty 7
Katedry 35
Liczba budynków 24
Powierzchnia użytkowa budynków 97 861,48 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
10 588
 • 8 046
 • 2 542
Studia doktoranckie 144
Studia podyplomowe 217
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
339
 • 336
 • 3
Studenci wyjeżdżający za granicę 167
Studenci przyjeżdżający z zagranicy
 • na studia
 • na praktyki
307
 • 292
 • 15
Nauczyciele akademiccy
 • prof.
 • dr
 • dr hab.
 • pozostali
535
 • 113
 • 85
 • 7
 • 330
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 526
Liczba uzyskanych stopni naukowych
 • dr hab.
 • dr
23
 • 8
 • 15
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Zasoby drukowane w Bibliotece PL
 • książki
 • czasopisma drukowane
 • zbiory specjalne
190 265
 • 131 462
 • 12 737
 • 46 066
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • bazy danych
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
260 524
 • 8 512
 • 1 687
 • 40
 • 193 758
 • 9 848
 • 46 679
Realizowane projekty badawcze 47
Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych 13
Projekty międzynarodowe
 • Erasmus+
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Leonardo da Vinci
 • 7 Program Ramowy UE
 • Horizon 2020
 • Inne Europejskie Programy Badawcze
 • Norweski Mechanizm Finansowy
 • Uniwersytet Bałtycki
19
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
Umowy o współpracy międzynarodowej 136
Wyjazdy zagraniczne pracowników 480
Przyjazdy naukowe cudzoziemców 148