Rok akademicki 2015/2016

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 18
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 7
Instytuty 7
Katedry 37
Liczba budynków 24
Powierzchnia użytkowa budynków 97 861,48 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
10 095
 • 7 786
 • 2 309
Studia doktoranckie 167
Studia podyplomowe 220
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
647
 • 639
 • 8
Studenci wyjeżdżający za granicę 163
Studenci przyjeżdżający z zagranicy
 • na studia
 • na praktyki
309
 • 302
 • 7
Nauczyciele akademiccy
 • prof.
 • dr
 • dr hab.
 • pozostali
535
 • 118
 • 89
 • 6
 • 353
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 524
Liczba uzyskanych stopni naukowych
 • dr hab.
 • dr
22
 • 7
 • 15
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Zasoby drukowane w Bibliotece PL
 • książki
 • czasopisma drukowane
 • zbiory specjalne
190 265
 • 131 462
 • 12 737
 • 46 066
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • bazy danych
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
282 442
 • 12 480
 • 1 004
 • 50
 • 197 450
 • 19 666
 • 51 792
Realizowane projekty badawcze 39
Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych 13
Umowy o współpracy międzynarodowej 154
Wyjazdy zagraniczne pracowników441
Przyjazdy naukowe cudzoziemców 120