Rok akademicki 2016/2017

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 20
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 8
Instytuty 7
Katedry 37
Liczba budynków 23
Powierzchnia użytkowa budynków 98 813,88 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
9 371
 • 7 368
 • 2 003
Studia doktoranckie 170
Studia podyplomowe 196
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
737
 • 723
 • 14
Studenci wyjeżdżający za granicę 136
Studenci przyjeżdżający z zagranicy
 • na studia
 • na praktyki
408
 • 403
 • 5
Nauczyciele akademiccy
 • prof.
 • dr
 • dr hab.
 • pozostali
569
 • 119
 • 95
 • 19
 • 336
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 527
Liczba uzyskanych tytułów/stopni naukowych
 • prof. 
 • dr hab.
 • dr
26
 • 1
 • 13
 • 12
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Zasoby drukowane w Bibliotece PL
 • książki, zbiory specjalne
 • czasopisma drukowane
148 096
 • 134 553
 • 13 543
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • bazy danych
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
290 841
 • 12 667
 • 1 796
 • 51
 • 203 744
 • 19 743
 • 52 840
Realizowane projekty badawcze 35
Liczba publikacji z listy filadelfijskiej207
Liczba cytowań 3 213
Środki finansowe na działalność naukowo-badawczą  16 291 878 zł
Dotacja na działalność statutową 5 769 340 zł
Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych 7
Umowy o współpracy międzynarodowej 177
Wyjazdy zagraniczne pracowników396
Przyjazdy naukowe cudzoziemców 137