Rok akademicki 2017/2018

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 20
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 8
Instytuty 7
Katedry 37
Liczba budynków 23
Powierzchnia użytkowa budynków 98 147,88 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
8 756
 • 6 965
 • 1 791
Studia doktoranckie 161
Studia podyplomowe 225
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
658
 • 646
 • 12
Doktoranci - cudzoziemcy 24
Studenci wyjeżdżający za granicę 131
Studenci przyjeżdżający z zagranicy 428
Nauczyciele akademiccy
 • pracownicy samodzielni
 • pracownicy niesamodzielni
572
 • 138
 • 434
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 537
Liczba uzyskanych tytułów/stopni naukowych
 • prof. 
 • dr hab.
 • dr
21
 • 4
 • 7
 • 10
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Materiały drukowane pozyskane przez Bibliotekę PL
 • książki
 • czasopisma
 • normy
 • doktoraty
148 096
 • 2 786
 • 208
 • 1 214
 • 5
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • bazy danych
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
304 144
 • 12 857
 • 12 533
 • 51
 • 215 476
 • 7 756
 • 55 471
Realizowane projekty badawcze 40
Liczba publikacji z listy filadelfijskiej228
Liczba cytowań 4 225
Koszty działalności naukowo-badawczej  16 657 021 zł
Dotacja na działalność statutową 6 223 670 zł
Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych 14
Umowy o współpracy międzynarodowej 4
Wyjazdy zagraniczne pracowników334
Przyjazdy naukowe cudzoziemców 591