Rok akademicki 2018/2019

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 21
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 9
Instytuty 7
Katedry 37
Liczba budynków 23
Powierzchnia użytkowa budynków 97 876,32 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
8 756
 • 6 435
 • 1 597
Studia doktoranckie 150
Studia podyplomowe 198
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
658
 • 639
 • 11
Doktoranci - cudzoziemcy 29
Studenci wyjeżdżający za granicę 160
Studenci przyjeżdżający z zagranicy 431
Nauczyciele akademiccy
 • pracownicy samodzielni
 • pracownicy niesamodzielni
567
 • 145
 • 422
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 547
Liczba uzyskanych tytułów/stopni naukowych
 • prof. 
 • dr hab.
 • dr
40
 • 3
 • 12
 • 25
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Materiały drukowane w Bibliotece PL
 • książki
 • czasopisma
 • normy
175 361
 • 146 963
 • 13 910
 • 14 488
Zasoby elektroniczne w Bibliotece PL
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
 • bazy danych
383 395
 • 12 948
 • 14 609
 • 251 071
 • 20 153
 • 84 561
 • 53
Realizowane projekty badawcze 36
Liczba publikacji pracowników PL1 555
Liczba cytowań prac pracowników PL 4 935
Koszty działalności naukowo-badawczej  22 547 688 zł
Dotacja na działalność statutową 6 869 570 zł
Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich 24
Umowy o współpracy międzynarodowej 9
Wyjazdy zagraniczne pracowników358
Przyjazdy naukowe cudzoziemców376