Jubileusz 65-lecia

W związku z przypadającą 13 maja 2018 r. 65. rocznicą utworzenia w Lublinie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej,
przekształconej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 r. w Wyższą Szkołę Inżynierską,
a następnie rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 1977 r. w Politechnikę Lubelską, Senat Politechniki Lubelskiej ogłasza

ROK JUBILEUSZU 65-LECIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Obchody Roku Jubileuszowego obejmą:
1) Wydarzenia o charakterze oficjalnym m.in.: inauguracja roku akademickiego, uroczyste posiedzenie Senatu PL z okazji dorocznego Święta Politechniki w dniu 15.05.2018 roku, konferencje naukowe i sympozja o zasięgu krajowym i zagranicznym;
2) Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół PL w dniu 22.06.2018 roku;
3) Dni Kultury Studenckiej „Juvenalia” w dniach 10-12.05.2018 r.;
4) Imprezy towarzyszące m.in.: wystawy, imprezy studenckie i spotkania, imprezy kulturalne i sportowe;
5) Działania promujące Politechnikę Lubelską w kraju i zagranicą;
6) Wydawnictwa okolicznościowe;
7) Inne ciekawe inicjatywy zaproponowane przez społeczność akademicką Politechniki Lubelskiej.