Członkowie Senetu Politechniki Lubelskiej wybrani na kadencję 2020-2024

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

PROFESOROWIE I PROFESOROWIE UCZELNI

Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. uczelni
dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. uczelni
dr hab. inż Paweł Droździel, prof. uczelni
dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. uczelni
dr hab. Paweł Zaprawa, prof. uczelni
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Kisała
dr hab. inż Paweł Komada, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni
Wydział Budownictwa i Architektury
prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
Wydział Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. uczelni
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
Wydział Zarządzania
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni
Wydział Podstaw Techniki
dr Ewa Łazuka, prof. uczelni
dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. uczelni

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Wydział Mechaniczny
dr inż. Grzegorz Winiarski
dr inż. Patryk Jakubczak
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr inż. Marcin Buczaj
dr Edyta Łukasik
Wydział Budownictwa i Architektury
dr inż. Agnieszka Woszuk
Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Andrzej Raczkowski
Wydział Zarządzania
dr hab. inż. Marcin Gąsior
Wydział Podstaw Techniki
dr Dariusz Majerek

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW W GRUPIE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
mgr Bożydar Spólnicki

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
inż. Ewa Derda
mgr Aneta Świć-Tosiek

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
dr inż. Róża Dzierżak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Michał Iżko
Żaneta Syczek
Patryk Czopek
Klaudia Kamińska
Alicja Zielonka
Agata Seroczyńska
Iwona Korzec