Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 1 - Harmonogram czynności wyborczych

Komunikat Nr 2 - skład Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz przewodniczący wydziałowych komisji wyborczych

Komunikat Nr 3 - termin wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Nr 4 - termin wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL

Komunikat Nr 5 - Harmonogram wyborczy na poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 6 - terminy: spotkania społeczności akademickiej PL z kandydatami na rektora oraz wyborów rektora

Komunikat Nr 7 - termin wyborów przedstawicieli do Senatu Politechniki Lubelskiej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL

Komunikat Nr 8 - wyniki wyborów przedstawicieli pracowników do kolegium elektorów Uczelni w grupie pozostałych nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

Komunikat Nr 9 - wyniki wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegium elektorów Uczelni oraz Senatu Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 10 - termin przyjmowania zgłoszeń kandydatur na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 11 - wyniki wyboru przedstawiciela doktorantów do kolegium elektorów Uczelni

Komunikat Nr 12 - wyniki wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uczelni z grup: profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich - pracowników Wydziałów Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 13 - unieważnienie wyborów elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni na Wydziale Podstaw Techniki PL oraz ponowne ogłoszenie wyborów w tej grupie

Komunikat Nr 14 - wyniki wyborów przedstawicieli studentów do kolegium elektorów Uczelni

Komunikat Nr 15 - zmiany w Harmonogramie czynności wyborczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19)

Komunikat Nr 16 - termin zgłaszania kandydatur na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 17 - zmiany w - ogłoszonym w Komunikacie Nr 15 UKW -  Harmonogramie czynności wyborczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19)

Komunikat Nr 18 - termin zgłaszania kandydatów na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 19 - informacja o zgłoszonej kandydaturze na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 20 - informacja o spotkaniu wyborczym - wybór na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 21 - informacja o spotkaniu kandydata na rektora Politechnik Lubelskiej ze społecznością Uczelni

Komunikat Nr 22 - informacja ws. wskazania przez Radę Uczelni kandydata na rektora Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 23 - informacja i przyjęciu Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na przewodniczącego kolegium elektorów Uczelni oraz rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 24 - informacja o zmianach w Harmonogramie czynności wyborczych

Komunikat Nr 25 - informacja o wyborze prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera na rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 26 - informacja o zwołaniu przez rektora-elekta - prof. Zbigniewa Patera posiedzeń rad wydziałów, celem wyboru kandydatów na dziekanów

Komunikat Nr 27 - informacja dot. wskazania przez rektora-elekta kandydatów na prorektorów na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 28 - informacja dot. pozytywnej opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PL ws. kandydatury na funkcję prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 29 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta kandydatów na dziekanów wydziałów PL na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 30 - informacja o terminie wyboru przedstawiciela do senatu Politechniki Lubelskiej spośród pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

Komunikat Nr 31 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta kandydatów na prodziekanów wydziałów Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 32 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta kandydatów na przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 33 - informacja o przyjęciu przez rektora-elekta rezygnacji dr. hab. inż. Artura Paździora z funkcji dziekana-elekta Wydziału Zarządzania PL

Komunikat Nr 34 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta kandydatów na kierowników katedr w Politechnice Lubelskiej

Komunikat Nr 35 - informacja o wyborze przedstawiciela do Senatu PL w grupie pozostałych nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL

Komunikat Nr 36 - informacja o terminie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w grupie adiunktów

Komunikat Nr 37 - informacja ws. wyboru przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 38 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta kandydata na dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 39 - informacja o terminach wyborów przedstawicieli pracowników Wydziału Zarządzania do Rady WZ oraz Senatu Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 40 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta PL kandydatów na prodziekanów Wydziału Zarządzania PL na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 41 - informacja o wyborze przedstawiciela doktorantów do Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 42 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta PL kandydata na przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej "Nauki o Zarządzaniu i Jakości" na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 43 - informacja o zaakceptowaniu przez rektora-elekta PL kandydatów na kierowników katedr na Wydziale Zarządzania na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 44 - informacja o wybranych przedstawicielach do Senatu Politechniki Lubelskiej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach PL

Komunikat Nr 45 - informacja o unieważnieniu wyboru przedstawiciela do Senatu PL z grupy profesorów i profesorów uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska oraz o wyznaczeniu terminu wyborów uzupełniających z grupy profesorów i profesorów uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska

Komunikat Nr 46 - informacja o wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela do Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024 z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Inżynierii Środowiska PL