Skład kolegium elektorów Uczelni na kadencję 2020-2024

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Wydział Mechaniczny

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni
 6. dr inż. Leszek Gardyński, prof. uczelni
 7. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
 9. prof. dr hab. inż. Józef Jonak
 10. dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni
 11. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 12. dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. uczelni
 13. dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. uczelni
 14. dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. uczelni
 15. prof. dr hab. inż. Antoni Świć
 16. prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
 17. dr hab. Paweł Zaprawa, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Przemysław Filipek
 2. dr inż. Patryk Jakubczak
 3. dr inż. Paweł Kordos
 4. dr inż. Agnieszka Skoczylas
 5. dr inż. Jarosław Zubrzycki

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. uczelni
 4. dr hab. inż.  Tomasz Kołtunowicz, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Michał Majka, prof. uczelni
 7. dr inż. Paweł Mazurek, prof. uczelni
 8. dr hab. inż. Piotr Miller, prof. uczelni
 9. dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni
 10. dr hab. inż. Paweł Pijarski, prof. uczelni
 11. dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Marcin Buczaj
 2. mgr inż. Karol Fatyga
 3. dr inż. Marek Miłosz
 4. dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
 5. dr inż. Sebastian Styła

Wydział Budownictwa i Architektury

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. uczelni
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
 3. dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. uczelni
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
 7. prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
 8. dr inż. Anna Życzyńska, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Maciej Kowal
 2. dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 3. dr inż. Maciej Szeląg
 4. mgr inż. Bartosz Szostak

Wydział Inżynierii Środowiska

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 6. prof. dr hab. Artur Pawłowski
 7. dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Andrzej Raczkowski

Wydział Zarządzania

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
 2. dr inż. Tomasz Żminda

Wydział Podstaw Techniki

w grupie profesorów i profesorów uczelni

 1. dr Janusz Szuster, prof. uczelni
 2. dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. uczelni

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Ewa Łazuka

Jednostki międzywydziałowe i Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

 1. mgr Kazimierz Piwowarczyk
 2. mgr Monika Szabelska

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 1. mgr Ewa Bień
 2. inż. Ewa Derda
 3. mgr Alina Filipczuk
 4. Ewa Kozak
 5. Joanna Tarkowska

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 1. mgr inż. Róża Dzierżak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Wydział Mechaniczny:

 1. Tomasz Pieńkosz
 2. Agata Seroczyńska
 3. Daniel Iwanowski
 4. Diana Zioło
 5. Kacper Łukiewicz

Wydział Elektrotechniki i Informatyki:

 1. Damian Kostyła
 2. Łukasz Wróblewski
 3. Alicja Zielonka
 4. Paweł Czerwieniec
 5. Mateusz Laskowski

Wydział Budownictwa i Architektury:

 1. Klaudia Kamińska
 2. Kamil Świstoń
 3. Dominika Tarczyńska

Wydział Podstaw Techniki:

 1. Magda Wlazło
 2. Żaneta Syczek

Wydział Zarządzania:

 1. Paweł Stadnicki
 2. Karolina Kujda

Wydział Inżynierii Środowiska:

 1. Paweł Bliźniuk
 2. Michał Iżko