Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024 powołany został Uchwałą Nr 69/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r.

1) dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK - PRZEWODNICZĄCY
2) dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3) mgr Izabella DZIEŃKOWSKA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
4) dr hab. inż. Sławomir BIRUK
5) dr inż. Michał CHARLAK
6) dr inż. Grzegorz KŁOSOWSKI
7) dr hab. Agata ZDYB

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
8) mgr Paweł KUCHARSKI - SEKRETARZ
9) mgr Blanka MALCZARSKA

Przedstawiciel studentów:
10) stud. Tomasz PIEŃKOSZ

Przedstawiciel doktorantów:
11) mgr inż. Żaklin GRĄDZ

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
12) mgr Alina DUNAJEWSKA
13) dr hab. inż. Jarosław SIKORA
14) dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI