Skład wydziałowych komisji wyborczych

Wydział Mechaniczny
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ - Przewodniczący WKW
   2. dr hab. inż. Arkadiusz GOLA - Zastępca Przewodniczącego WKW
   3. dr hab. inż. Jarosław PYTKA
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Marta DROZD - Sekretarz WKW
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
   5. mgr inż. Gracjana WOŹNIAK
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   6. stud. Agata SEROCZYŃSKA

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr inż. Krzysztof NALEWAJ - Przewodniczący WKW
   2. dr inż. Mariusz DUK
   3. dr inż. Piotr MURYJAS
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Monika JUSIAK
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
   5. mgr inż. Róża DZIERŻAK
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   6. inż. Damian KOSTYŁA

Wydział Budownictwa i Architektury
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr inż. Maciej TROCHONOWICZ - Przewodniczący WKW
   2. dr inż. Jarosłąw BĘC
   3. mgr inż. arch. Piotr GLEŃ
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Urszula MARQUEZ SKÓRA
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
   5. mgr inż. Michał WRÓBEL
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   6. stud. Klaudia KAMIŃSKA

Wydział Inżynierii Środowiska
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr hab. Mariola CHOMCZYŃSKA - Przewodnicząca WKW
   2. dr hab. inż. Bernard POŁEDNIK
   3. dr inż. Agnieszka ŻELAZNA
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Anna BADORA - Sekretarz WKW
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
   5. mgr inż. Ewelina KRAWCZAK
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   6. stud. Paweł BLIŹNIUK

Wydział Zarządzania
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   1. mgr Wojciech KULIK - Przewodniczący WKW                   
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   2. dr inż. Marta CHOLEWA-WIKTOR - Zastępca Przewodniczącego WKW
   3. dr inż. Jakub BIS
   4. dr Bartosz PRZYSUCHA - Sekretarz WKW
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   5. stud. Weronika OLEJNIK

Wydział Podstaw Techniki
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr inż. Sebastian GNAPOWSKI - Przewodniczący WKW
   2. mgr inż. Barbara BURACZYŃSKA - Sekretarz WKW
   3. mgr inż. Wojciech ROSA
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Jarosław KUZIOŁA
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   5. stud. Żaneta SYCZEK