Matlab

Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej od dnia 1 listopada 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej.

Instalacja licencji TAH
Total Academic Headcount_Instalacja dla pracowników
Total Academic Headcount_Instalacja dla studentów

 

Aktualizacja licencji dla pracowników
Aktualizacja licencji dla studentów


Klucze instalacyjne
Klucz studencki

Klucze pracownicze dystrybuowane są przez administratora licencji.

Administratorem licencji TAH na Politechnice Lubelskiej jest p. Darek Żelazek mail: d.zelazek@pollub.pl

 W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Lista dostępnych toolboxów.

 

Użytkownicy licencji TAH mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

 

  • Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

 

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

 

  • MATLAB Courseware

 

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

 

  • Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 

  • Project – Based Learning (PBL)

 

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/

http://www.mathworks.com/academia/hardware/

 

  • MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

 

  • Webinaria

 

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/

http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

 

  • MATLAB and Simulink Based Books

 

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html  

Więcej informacji:
http://www.mathworks.com/products/matlab/