Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. inż. Andrzej TETER
Tel. (81) 538.45.70
E-mail: a.teter@pollub.pl

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Doktorantów
dr inż. Zbigniew LACH
E-mail: z.lach@pollub.pl

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów
dr hab. inż. Grzegorz KOSZAŁKA
Tel. (81) 538.42.59
E-mail: g.koszalka@pollub.pl

  • Zarządzenie Nr R-110/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych.