Ocena NNA

Zasady oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Formularze:

  • Załącznik nr 1 - Arkusz oceny pracownika bibliotecznego, pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  • Załącznik nr 2 - Arkusz oceny pracownika inżynieryjno-technicznego, naukowo-technicznego,
                               administracyjnego, ekonomicznego
  • Załącznik nr 3 - Arkusz oceny pracownika obsługi, dozoru
  • Załącznik nr 4 - Arkusz oceny stanowisk kierowniczych
  • Załącznik nr 5 - Protokół z rozpatrzenia odwołania pracownika od wyników oceny okresowej