Regulamin - projekty

Uchwałą Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. wprowadzone zostały następujące regulaminy:

  • Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zmiany:

  • Uchwała Nr 57/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Uchwała Nr 5/2017/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.