Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. 

Zmiany do powyższego Regulaminu wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr R-5/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących się na specjalności/kierunku zamawianym w ramach realizacji przez Departament Organizacji Szkół Wyższych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych, przyrodniczych - pilotaż" wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2008 r.

Zmiany do powyższego Regulaminu wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr R- 50/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2009 r.