Regulamin Studiów Doktoranckich

Od dnia 1 października 2017 r. obowiązuje Regulamin Studiów Doktoranckich przyjęty Uchwałą Nr 8/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r., zmieniony Uchwałą Nr 38/2018/VI z dnia 27 września 2018 r. 

   Tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich (nie uwzględnia zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr 38/2018/VI)


Do dnia 30 września 2017 r. obowiązywał Regulamin Studiów Doktoranckich przyjęty Uchwałą Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

   Tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich

Zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich:

  • Uchwała Nr 24/2016/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Do dnia 30 września 2015 r. obowiązywał Regulamin Studiów Doktoranckich wydany Uchwałą Nr 23/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich:

  • Uchwała Nr 19/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r.