Regulamin wsparcia osób niepełnosprawnych

Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-68/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2019 r.