Zasady

Uchwała Nr 30/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia: (1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z subwencji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Politechniki Lubelskiej (2) Zasad i trybu gospodarowania środkami własnymi (3) Zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego.