Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości na Politechnice Lubelskiej wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr R-87/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany do zasad rachunkowości:

  • Zarządzenie Nr R-42/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R -87/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości na Politechnice Lubelskiej.