2008/2009

Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., w tym za rok akademicki 2008/2009 r., zatwierdzone Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 23/2009/VI  z dnia 24 września 2009 r.w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., w tym za rok akademicki 2008/2009" oraz oceny działalności Rektora.

  Tekst sprawozdania