2014/2015

Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2014/2015 r. zatwierdzone zostało Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 37/2015/VII  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2014/2015" oraz oceny działalności Uczelni.

  Tekst sprawozdania 
(tekst uwzględnia uwagi wprowadzone na posiedzeniu Senatu Politechniki Lubelskiej dnia 24 września 2015 r.)