Rok 2021

Uchwała Nr 32/2021/VI

Uchwała Nr 32/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 32/2021/VI"

Uchwała Nr 31/2021/VI

Uchwała Nr 31/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024.

Więcej o "Uchwała Nr 31/2021/VI"

Uchwała Nr 30/2021/VI

Uchwała Nr 30/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2021 r.

Więcej o "Uchwała Nr 30/2021/VI"

Uchwała Nr 29/2021/V

Uchwała Nr 29/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Więcej o "Uchwała Nr 29/2021/V"

Uchwała Nr 28/2021/V

Uchwała Nr 28/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku budownictwo prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Więcej o "Uchwała Nr 28/2021/V"

Uchwała Nr 27/2021/V

Uchwała Nr 27/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 66/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku architektura prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Więcej o "Uchwała Nr 27/2021/V"

Uchwała Nr 26/2021/V

Uchwała Nr 26/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 56/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Więcej o "Uchwała Nr 26/2021/V"

Uchwała Nr 25/2021/V

Uchwała Nr 25/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 25/2021/V"

Uchwała Nr 24/2021/V

Uchwała Nr 24/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 24/2021/V"

Uchwała Nr 23/2021/V

Uchwała Nr 23/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Janusza Mroczki.

Więcej o "Uchwała Nr 23/2021/V"


Archiwum »