Rok 2021

Uchwała Nr 29/2021/V

Uchwała Nr 29/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Więcej o "Uchwała Nr 29/2021/V"

Uchwała Nr 28/2021/V

Uchwała Nr 28/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku budownictwo prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Więcej o "Uchwała Nr 28/2021/V"

Uchwała Nr 27/2021/V

Uchwała Nr 27/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 66/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku architektura prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Więcej o "Uchwała Nr 27/2021/V"

Uchwała Nr 26/2021/V

Uchwała Nr 26/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 56/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Więcej o "Uchwała Nr 26/2021/V"

Uchwała Nr 25/2021/V

Uchwała Nr 25/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 25/2021/V"

Uchwała Nr 24/2021/V

Uchwała Nr 24/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 24/2021/V"

Uchwała Nr 23/2021/V

Uchwała Nr 23/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Janusza Mroczki.

Więcej o "Uchwała Nr 23/2021/V"

Uchwała Nr 22/2021/IV

Uchwała Nr 22/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej na Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 22/2021/IV"

Uchwała Nr 21/2021/IV

Uchwała Nr 21/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia powierzenia prof. dr. hab. inż. Piotrowi Kisale przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr. hab. inż. Januszowi Mroczce tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Więcej o "Uchwała Nr 21/2021/IV"

Uchwała Nr 20/2021/IV

Uchwała Nr 20/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Więcej o "Uchwała Nr 20/2021/IV"


Archiwum »