Rok 2008

Zarządzenie Nr R-77/2008

Zarządzenie Nr R-77/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-17/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Teleinformatycznego i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-77/2008"

Zarządzenie Nr R–76/2008

Zarządzenie Nr R-76/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–76/2008"

Zarządzenie Nr R-75/2008

Zarządzenie Nr R-75/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-33/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-75/2008"

Zarządzenie Nr R-74/2008

Zarządzenie Nr R-74/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-74/2008"

Zarządzenie Nr R-73/2008

Zarządzenie Nr R-73/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny i Odbioru Wyników Badań Naukowych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-73/2008"

Zarządzenie Nr R-72/2008

Zarządzenie Nr R-72/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-72/2008 "

Zarządzenie Nr R-71/2008

Zarządzenie Nr R-71/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej pracownikom Politechniki Lubelskiej w okresie jesienno-zimowym.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-71/2008"

Zarządzenie Nr R–70/2008

Zarządzenie Nr R–70/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji materiałów niejawnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–70/2008"

Zarządzenie Nr R–69/2008

Zarządzenie Nr R–69/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2008/2009.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–69/2008"

Zarządzenie Nr R–68/2008

Zarządzenie Nr R–68/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2008/2009.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–68/2008"


Archiwum »