EKUZ - bezpłatne ubezpieczenie podróży zagranicznej pracownika PL

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym wyjeżdżającego pracownika/studenta Politechniki Lubelskiej i może być uzyskana z NFZ. 

Pracownicy PL/dydaktycy/pracownicy administracyjni/studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne/służbowo na terenie Europy w ramach programów edukacyjnych, takich jak np. Erasmus zgłaszają się do Biura Kształcenia Międzynarodowego o dalsze wskazówki i pomoc w uzyskaniu EKUZ.

„Krok po kroku” jak wyjechać służbowo z kartą EKUZ poniżej.

  1. Wizyta w ZUS ( ul. Zana 38A, Lublin, Sala Obsługi Klienta)

ZAŚWIADCZENIE A1

  • pobrać wniosek pracownika delegowanego, wypełnić w 1 egzemplarzu i złożyć w ZUS. Formularz A1 zostanie przygotowany przez pracownika ZUS, do odbioru osoby zainteresowanej.

Wniosek pracownika delegowanego podpisany powinien być przez pracodawcę/osobę upoważnioną/ kierownika działu osobowego lub bezpośredniego przełożonego.
Aby przełożony mógł podpisać w/w dokument należy okazać się kompletnym i podpisanym wnioskiem – skierowanie na wyjazd zagraniczny (Biuro ds. Badań Naukowych i WzZ – mgr M. Adamczyk lub mgr E. Lewandowska). Skierowanie na wyjazd zagraniczny jest potwierdzany podpisem bezpośredniego przełożonego i Specjalisty ds. Gospodarki Finansowej oraz Prorektora ds. Nauki PL.

  • przygotować pismo-prośbę do ZUS o poświadczenie danych w formularzu A1 podpisane przez pracodawcę/osobę upoważnioną/ kierownika działu osobowego lub bezpośredniego przełożonego.

Kompletne i podpisane dokumenty: A1 – 1 egzemplarz, wniosek pracownika delegowanego – 1 egzemplarz i pismo – prośbę składamy do ZUS (ul. Zana 38A, Lublin, Sala Obsługi Klienta).
Czas oczekiwania na potwierdzony formularz A1 to ustawowe 7 dni. W przypadkach uzasadnionych ZUS wydaje zaświadczenie szybciej. Należy zaznaczyć pilność sprawy podczas składania wniosku lub poprzez kontakt telefoniczny (81 535 75 54).
Uzyskanie A1 może być rozpatrywane grupowo (wyjazd więcej niż 1 osoba) jak powyżej z dodatkowo załączonym upoważnieniem do złożenia wniosku i odebrania A1.

 

 

2. Wizyta w NFZ i EKUZ ( ul. Nadstawna 2/4, Lublin, godz. 8:00-16:00)

  • pobrać i podpisać wniosek o wydanie EKUZ – 1 egzemplarz
  • załączyć wydany przez ZUS formularz A1
  • odczekać chwil kilka (sprawa załatwiana „od ręki”) na wydanie Europejskiej Kary Ubezpieczenia Zdrowotnego – wyjazd służbowy

Uzyskanie EKUZ może być rozpatrywane grupowo jak powyżej z dodatkowo załączonym upoważnieniem do złożenia i odbioru EKUZ.

Kartę EKUZ można uzyskać w przeciągu 1 tygodnia czasu ale nie wcześniej, dlatego też proszę zarezerwować troszkę czasu przed wyjazdem zagranicznym na całą procedurę.

SZEROKIEJ DROGI i BEZPIECZNYCH POBYTÓW ZAGRANICZNYCH !!!

BBNiWzZ PL
Mgr Beata Kijak-Mitura
b.kijak@pollub.pl
tel. (81 53 84 110)