Międzynarodowe Projekty Badawcze w PL

 1. CELISE - Zrównoważona produkcja materiałów na bazie celulozy i dodatków do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na obszarach wiejskich
 2. PNANO4BONE - Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie generacyjnej
 3. RUINS
 4. Badania i rozwój maszyn nowej generacji do przetwarzania kompozytów i nanokompozytów - NEWEX
 5. Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa - wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa tematu badawczego- SMART Value
 6. Diesel engine matching the ideal light platform of the helicopter - Studium silnika wysokoprężnego do napędu lekkiego śmigłowca - DELILAH
 7. Nonlinear Dynamics of Rotating Machines with Faults
 8. Technologiczne i konstrukcyjne aspekty wytłaczania i wtryskiwania kompozytów i nanokompozytów polimerowych = Co-ExIn
 9. Sterylizacja plazmowa, sterylizacja różnorodnych materiałów, urządzeń do produkcji żywności i materiałów biomedycznych przy użyciu niskotemperaturowej plazmy podciśnieniem atmosferycznym w połączeniu z z zaawansowanymi procesami utleniania
 10. CEMCAST - Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport Infrastructure
 11. Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco-sustainable approach to local development- PVs in BLOOM
 12. BISNEP – Service and Support of Business and Innovation
 13. RAPIDO - Rural Areas, People and Innovative Development
 14. Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Waste in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal
 15. NEPIRC (North East Poland Innovation Relay Centre)
 16. RIS LUBELSKIE (Development of Regional Innovation Strategy of Lubelskie Voivodship)
 17. MCMACM (Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modeling and Experimental Verification)
 18. Marie Curie Individual Fellowship No. MCFI-2002-00219-A - New generalized model for engineering materials including internal structure modeling
 19. MOWOM- Development of a New Mobile Waste Water Treatment Process for SME Olive Mills
 20. Centre of Excellence for the Applications of Superconducting and Plasma technologies in power engineering – ASPPECT 
 21. Euro-Entrepreneurship

Informacji dotyczących projektów badawczych udziela mgr Beata Kijak-Mitura (Biuro Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) zaś szczegółowe dane na temat projektów badawczych UE są udostępniane przez samych Koordynatorów projektów PL.