Przyjęcie gościa zagranicznego

Zasady przyjmowania gości zagranicznych w Politechnice Lubelskiej  określa Zarządzenie Nr R-37/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń dla gości zagranicznych wraz z pokwitowaniem odbioru środków / gotówki przez gościa zagranicznego.

Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego - Visiting staff - financial statement  / Pokwitowanie - Receipt

Jednostka organizacyjna PL (zainteresowany pracownik PL) przyjmująca/y gościa/gości zagranicznego/ych zobowiązany jest również do wypełnienia wniosku o przyjęcie cudzoziemca nawet gdy Uczelnia nie ponosi zobowiązań finansowych oraz dostarczenia do Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych Politechniki Lubelskiej.

Wymóg ten dotyczy także przyjazdów stypendialnych pracowników zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus/Mundus, gości zagranicznych w ramach programów unijnych,  projektów lub umów międzynarodowych.

UWAGA

Oficjalne zaproszenia dla osób zagranicznych współpracujących z PL, pochodzących głównie spoza UE, przygotowywane są w BWzZiBN PL (mgr Beata KIJAK-MITURA, b.kijak@pollub.pl, tel. # 4110) według wzoru.

Dokument podpisuje Rektor PL / Prorektor ds. Nauki PL.