Wyjazdy zagraniczne pracowników PL

PRZEPISY PRAWNE

WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE

WYJAZDY W RAMACH ERASMUS+  (nauczyciele;   administracja)

WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE

PŁATNOŚCI - BILETY - OBSŁUGUJE FIRMA POLOT

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

FORMULARZE - proszę składać na 2 tygodnie przed wyjazdem

ODBIÓR DEWIZ W BANKU PKO S.A.   - STOŁÓWKA PL

 

WAŻNE

Stanowisko radcy prawnego dotyczące faktur/rachunków za hotele wystawianych podczas wyajzdów z granicę:

  • jeżeli na fakturze/rachunku za hotel nie widnieje pozycja "śniadanie" to pracownik powinien przedstawić oświadczenie, że usługa hotelowa nie obejmowała śniadania (wóczas nie pomniejszamy diety pobytowej o 15%) lub
  • jeżeli na fakturze/rachunku hotelowym widnieje pozycja "śniadanie" to dieta pobytowa automatycznie ulega pomniejszeniu o 15%.

 

Pracownik PL wyjeżdżający za granicę na konferencję naukową zobowiązany jest po powrocie dostarczyć fakturę za koszty uczestnictwa opłacone przed wyjazdem ("przelew" lub "karta służbowa").