COST

European COoperation in the Field of Scientific and Technical Research

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European COoperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.
COST finansuje koordynację badań naukowych (nie badania!!!) o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach europejskich w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Istota programu COST na ułatwianiu współpracy zespołów badawczych z różnych krajów pracujących w podobnych dziedzinach, poprzez finansowanie wymiany, spotkań, konferencji, publikacji. Jedne z podstawowych zasad to:

 • „Bottom up” oznacza, że nie są narzucone dziedziny współpracy, ale ośrodki badawcze same zgłaszają propozycje nowych Akcji programu COST. Wystarczy zgłoszenie do danej Akcji pięciu krajów członkowskich, by mogła ona zostać uruchomiona.
 • „Flexible participation” – każda grupa badawcza może się podłączyć, ale nie musi.
 • Szczególnie cenieni są młodzi naukowcy.


Tematyka badawcza

Zakres tematyki badawczej, znajdującej się w zainteresowaniu programu został podzielony na 9 grup tematycznych i wynika wyłącznie z zapewnienia sprawności obsługi administracyjnej:

 • Biomedycyna i biologia molekularna (Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS);
 • Żywność i agrokultura (Food and Agriculture (FA);
 • Las i jego produkty (Forests, their Products and Services (FPS);
 • Materiały fizyczne i nanonauki (Materials, Physical & Nanosciences (MPNS);
 • Chemia, nauki i technologie molekularne (Chemistry and Molecular Sciences & Technologies (CMST);
 • Nauki o Ziemi i zarządzanie środowiskiem (Earth System Science & Environmental Management (ESSEM);
 • Informacja i technologie komunikacyjne (Information & Communication Technologies (ICT);
 • Transport i rozwój miast (Transport & Urban Development (TUD);
 • Jednostki, społeczeństwa, kultura i zdrowie (Individuals, Society, Culture & Health (ISCH).


Program COST w Polsce

Krajowym koordynatorem programu COST w Polsce jest:
p. Marek Zdanowski
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 237
00-921 Warszawa
tel. : (22) 628 32 89
fax : (22) 628 35 34
e-mail: marek.zdanowski@nauka.gov.pl